Otrzymaj darmowego e-booka! Bądź na bieżąco. Zapisz się na Newsletter!

Lublin

Budynek wielorodzinny zlokalizowany w Lublinie

Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów budowy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie. W ramach przeprowadzonych prac powstanie blok mieszkalny 24 lokalami mieszkalnymi oraz miejscami parkingowymi. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 500.000,00 PLN na sfinansowanie pierwszego etapu realizacji inwestycji. W kolejnych etapach poszukiwane będzie finansowanie w kwocie 500.000 zł i 300.000 zł pod warunkiem osiągania kolejnych etapów realizacji inwestycji. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu. Stała stopa odsetek wynosi 8% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po zakończeniu kampanii. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo po okresie 12 m-cy.

Planowany budżet inwestycji 5,1 mln zł.

Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych w przedmiotowej nieruchomości.

Kampania zostanie rozpoczęta w drugim kwartale 2021 r. po uzyskaniu:

  • raportu z audytu prawnego nieruchomości
  • operatu nieruchomości.

Zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.