Od dnia 10 listopada 2023 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Z tym dniem, działalność platformy finansowania społecznościowego nie może być prowadzona bez stosownego zezwolenia organu nadzoru.
Crowd Real Estate S.A. wystąpił do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności platformy crowdfundingu pożyczkowego. Postępowanie w tym przedmiocie jest w toku. Dotychczasowe projekty będą obsługiwane bez jakichkolwiek utrudnień.

Myszków, Jana Pawła II

Myszków, Jana Pawła II

39 lokali mieszkalnych na sprzedaż


PODSUMOWANIE

Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów budowy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Jana Pawła II. W ramach przeprowadzonych prac powstanie blok mieszkalny z 39 lokalami mieszkalnymi, komórkami lokatorskimi oraz miejscami parkingowymi. W ramach prowadzonej kampanii poszukiwane jest finansowanie w kwocie 2.000.000,00 PLN. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipotecznym na 1 miejscu. Stała stopa odsetek wynosi 7% w skali roku i umowa pożyczki jest zawierana na okres 12 miesięcy. Odsetki spłacane są kwartalnie, od ostatniego dnia kwartału po zakończeniu kampanii. Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo po 12 miesiącach.

Finansowanie w postaci pożyczki stanowi 31,36% wartości całego projektu. Pozostałe środki zapewnione są przez inwestora.

Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych w przedmiotowej nieruchomości. 

Inwestycja realizowana będzie przez firmę AZI 3 sp. z o.o. sp. kom. Firma zarządzana jest przez inwestora, Bartosza Fiołka, posiadającego szerokie doświadczenie biznesowe w inwestycjach deweloperskich. W swoim portfelu inwestor posiada szereg nieruchomości mieszkalnych  wielorodzinnych zlokalizowanych m.in. we Wrocławiu, Częstochowie, Prudniku, Kędzierzynie-Koźlu.

Raport z audytu prawnego nieruchomości ukończony zostanie przed uruchomieniem kampanii.

Operat nieruchomości ukończony zostanie w terminie do 31.10.2020 r. określający wartość nieruchomość wg stanu na 30.09.2020 r.

Warunkiem uruchomienia pożyczki jest m.in. udokumentowanie poniesienia nakładów na budowę nieruchomości w wysokości min. 3,5 mln zł.

Zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości w wysokości 200% kwoty pożyczki.


ul. Grzybowska 4/u-7A
00-131 Warszawa, Polska
Nota prawna  |  Polityka Prywatności  |  Mapa strony